105210395
2021-11-07T12:57:13Z
Chào admin ạ
Tên: Keothonchanh Kananda. Lớp: 21TĐH1
MSSV:105210395
Em không thể đăng nhập vào trang lms được dò đã reset mật khẩu, mong admin kiểm tra và hỗ trợ em với ạ
Em cảm ơn ạ
2023-04-06T01:41:23Z
Em đăng nhập trang sv.dut.udn.vn để gửi yêu cầu. Mật khẩu mới sau khi reset sẽ được hiển thị trên trang này sau tối đa là 24giờ.