102160216
2021-11-27T03:51:45Z
Kính gửi thầy, cô phòng Đào tạo,

Em tên là: Phan Kỳ
MSSV: 102160216, lớp 16TCLC2.

Em đã gửi email nộp đơn xét tốt nghiệp về email của phòng Đào tạo nhưng trong đơn thì mục chứng chỉ GDTC của em còn thiếu. Trong khi đó, em đã hoàn thành chứng chỉ GDTC và khoa GDTC thì có phản hồi rằng em đã hoàn thành và được cấp Quyết định hoàn thành GDTC.
"Sinh viên đã hoàn thành chương trình môn học Giáo dục thể chất theo Quyết định số: 3754/QĐ-ĐHĐN ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng".

Mong quý thầy/cô giúp đỡ kiểm tra lại giúp em ạ. Em xin chân thành cảm ơn
Phòng Đào tạo
2021-12-02T06:48:37Z