105200125
2021-11-30T10:11:18Z
Kính gửi :Phòng đào tạo đại học Bách Khoa-đại học Đà Nẵng
Em tên là:Lê Văn Hạnh lớp 20D2 MSSV: 105200125
Trong học kì 1 này e đã hoàn thành môn lý thuyết mạch điện 1 và cần môn xong hành của nó là môn thí nghiệm lý thuyết mạch điện 1 nhưng đã hết slot để đăng ký môn thí nghiệm mạch điện 1. Em mong phòng đào tạo mở thêm slot môn thí nghiệm lý thuyết mạch điện 1 để e có thể hoàn thành môn học 1 cách thuận lợi ạ .
E xin chân thành cảm ơn!