106180033
2021-12-14T16:13:59Z
Chào PĐT trường BKĐN, em tên Minh, học lớp 18DT1, em viết mail này với hi vọng xin trường có thể tác động để thêm thay thế môn Lý thuyết thông tin của K18DTVT(2TC) thành Lý thuyết thông tin của K19DTVT(3TC) được không ạ. Vì môn này từ K19 trở đi là lên 3TC và các bạn ngành Viễn Thông K18 cũng đã học qua hết rồi ạ( chỉ còn 2-3 bạn kh đki hồi học online kì 2 năm 2 nên bị chậm ctrinh), nên cơ hội mở lớp là không còn nữa. Môn này kì sau K19DTVT cũng có học ạ. Em mong nhà trường trong đợt đăng kí học kì II sắp tới tạo điều kiện giúp tụi em ạ. Em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2021-12-15T01:35:31Z
Originally Posted by: 106180033 

Chào PĐT trường BKĐN, em tên Minh, học lớp 18DT1, em viết mail này với hi vọng xin trường có thể tác động để thêm thay thế môn Lý thuyết thông tin của K18DTVT(2TC) thành Lý thuyết thông tin của K19DTVT(3TC) được không ạ. Vì môn này từ K19 trở đi là lên 3TC và các bạn ngành Viễn Thông K18 cũng đã học qua hết rồi ạ( chỉ còn 2-3 bạn kh đki hồi học online kì 2 năm 2 nên bị chậm ctrinh), nên cơ hội mở lớp là không còn nữa. Môn này kì sau K19DTVT cũng có học ạ. Em mong nhà trường trong đợt đăng kí học kì II sắp tới tạo điều kiện giúp tụi em ạ. Em xin cảm ơn.Chào em!
Về học phần thay thế em liên hệ Cô giáo vụ khoa để tư vấn và đề xuất PĐT xem xét em nhé.