111160086
2021-12-16T03:42:58Z
Em chào thầy/cô
1. Em tên là Nguyễn Đức Huy mã SV: 111160086
Sinh viên lớp 16X2
Email: nguyenduchuy18121998@gmail.com
111160086@sv1.dut.udn.vn
Thưa thầy/cô Do trang sv.dut.udn.vn yêu cầu phải đổi mật khẩu của tài khoản sinh viên , mật khẩu yêu cầu không quá 12 kí tự nhưng em đã đổi quá số kí tự cho phép sau khi đổi mật khẩu thành công thì em đăng xuất và đăng nhập lại không thành công .
Em mong quý thầy/cô giúp đỡ cấp lại mật khẩu cho em.
Em xin chân thành cảm ơn thầy/cô ạ.