107190243
2020-08-11T05:45:22Z
Vì một số lí do khách quan mà mình k đăng kí học phần kì 3( không phải vì bị khoá tài khoản sv).
Thì sắp tới đây, mình có thể đăng kí học phần online được không vậy?
Nếu không đki onl được thì mình có phải làm đơn bảo lưu không ạ?
Admin1
2020-08-11T09:00:27Z
Originally Posted by: 107190243 

Vì một số lí do khách quan mà mình k đăng kí học phần kì 3( không phải vì bị khoá tài khoản sv).
Thì sắp tới đây, mình có thể đăng kí học phần online được không vậy?
Nếu không đki onl được thì mình có phải làm đơn bảo lưu không ạ?Chao em,
Neu khong dang ky hoc o hoc ky chinh, den cuoi hoc ky se bi buoc thoi hoc do!