110180060
2021-12-27T03:17:17Z
Kính gửi phòng đào tạo, em tên là Hà Thúc Trọng lớp 18X1A, Mssv: 110180060 . Trong giai đoạn đăng kí toàn toàn trường môn học phần Đồ án KC Bê Tông Cốt thép 1 ( mã học phần 1100313.2120.19.77 ) đã full số lượng đăng kí, nhưng khi đến giai đoạn đăng kí dự bị cũng bị hết chổ ạ , trong khi em vào xem danh sách thì số lượng đk dự bị chỉ mới 1 người , kính mong phòng đào tạo mở thêm số lượng đăng kí hoặc số lượng đăng kí dự bị để tụi em có thể đăng kí ạ . Kì này là kì cuối của bọn em, mong phòng đào tạo có thể tạo điều kiện cho bọn em với ạ. Em cám ơn !
Phòng Đào tạo
2021-12-27T03:36:49Z
Originally Posted by: 110180060 

Kính gửi phòng đào tạo, em tên là Hà Thúc Trọng lớp 18X1A, Mssv: 110180060 . Trong giai đoạn đăng kí toàn toàn trường môn học phần Đồ án KC Bê Tông Cốt thép 1 ( mã học phần 1100313.2120.19.77 ) đã full số lượng đăng kí, nhưng khi đến giai đoạn đăng kí dự bị cũng bị hết chổ ạ , trong khi em vào xem danh sách thì số lượng đk dự bị chỉ mới 1 người , kính mong phòng đào tạo mở thêm số lượng đăng kí hoặc số lượng đăng kí dự bị để tụi em có thể đăng kí ạ . Kì này là kì cuối của bọn em, mong phòng đào tạo có thể tạo điều kiện cho bọn em với ạ. Em cám ơn !Chào em!
Em chờ thông báo vì lớp 1100313.2120.19.77 của Tin học xây dựng em nhé.