105180378
2021-12-27T04:39:47Z
Kính gửi phòng đào tạo trường ĐH Bách khóa Đà Nẵng.
Em là sinh viên Trần Văn Quang, lớp 18TDH2, MSSV: 105180378.
Trong giai đoạn đăng kí toàn toàn trường môn học phần LT ĐK tự động đã full số lượng đăng kí, và đến khi đến giai đoạn đăng kí dự bị cũng bị hết chỗ ạ, kính mong phòng đào tạo mở thêm số lượng đăng kí hoặc số lượng đăng kí dự bị em có thể đăng kí ạ . Kính mong phòng đào tạo có thể tạo điều kiện cho em đăng kí để có thể học được lớp LT ĐK tự động ở trong kì này với ạ .
Em xin cám ơn nhiều ạ!
Phòng Đào tạo
2021-12-29T15:03:48Z