102180061
2021-12-28T06:56:24Z
Em xin chào Phòng Đào Tạo Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Em xin được trình bày vấn đề của em như sau : hồi xưa em có học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin được B+ ( 2tc) .Do nhầm lần nên em có đăng ký học phần Triết Học Mác Lê Nin kì này ( 3tc ) . Cho em hỏi 3 tín chỉ này có được tính vào 3 chỉ học lại của em không ạ, hay tính 2 chỉ thôi ạ. Nếu được thì bây giờ em hủy học phần này được không ạ. Em cảm ơn và mong mn giải đáp cho em ạ
Phòng Đào tạo
2021-12-29T03:59:22Z
Kết quả học tập sẽ lấy điểm của học phần có điểm cao nhất.
Phòng Đào tạo
2021-12-29T04:00:54Z
Originally Posted by: 102180061 

Em xin chào Phòng Đào Tạo Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Em xin được trình bày vấn đề của em như sau : hồi xưa em có học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin được B+ ( 2tc) .Do nhầm lần nên em có đăng ký học phần Triết Học Mác Lê Nin kì này ( 3tc ) . Cho em hỏi 3 tín chỉ này có được tính vào 3 chỉ học lại của em không ạ, hay tính 2 chỉ thôi ạ. Nếu được thì bây giờ em hủy học phần này được không ạ. Em cảm ơn và mong mn giải đáp cho em ạ


Không được phép hủy các học phần đã đăng ký và học của HK1- 2021-2022
102180061
2021-12-30T14:48:25Z
dạ,phòng cho em hỏi là còn về việc tính số tín chỉ học lại thì có tính không ạ, vì môn này em không phải học lại và không học cải thiện, em xem trong trang sv của em thì thấy trường không ghi là học lại ạ