106180199
2020-08-17T13:03:53Z
Em chào Thầy(Cô) ạ,
Em là sinh viên lớp 18N41, em có đăng ký môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (18.16) của thầy Lê Minh Thọ. LMS không có cập nhật khóa học để có thể cập nhật tài liệu của thầy. Em mong nhà trường xem xét và kiểm tra.
Em cảm ơn.

Admin1
2020-08-17T13:15:03Z
Originally Posted by: 106180199 

Em chào Thầy(Cô) ạ,
Em là sinh viên lớp 18N41, em có đăng ký môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (18.16) của thầy Lê Minh Thọ. LMS không có cập nhật khóa học để có thể cập nhật tài liệu của thầy. Em mong nhà trường xem xét và kiểm tra.
Em cảm ơn.http://sv.dut.udn.vn 
106190126
2021-09-17T07:43:47Z
Em là Bùi Thái Sơn 19DTCLC3, MSV 106190126;
Vào 14/9/2021 có đợt đăng kí bổ sung em có đăng kí các học phần:
1061170.2110.20.39 Toán chuyên ngành
1063303.2110.20.41 LT mạch điện tử 1
1063300.2110.20.41 TN Lý thuyết mạch điện tử 1.
Hiện tại tài khoản LMS của em chưa cập nhập, em xin phòng đào tạo cập nhập giúp em. Em cảm ơn
2023-04-06T01:50:50Z
Em đăng nhập trang sv.dut.udn.vn để gửi yêu cầu. Mật khẩu mới sau khi reset sẽ được hiển thị trên trang này sau tối đa là 24giờ.