102180115
2020-08-21T04:27:00Z
Dạ chào thầy, cô !
Em là Trần Hưng Dân, lớp 18TCLC_DT1
Mã sinh viên: 102180115
Em có đăng ký môn học trên hệ thống như hình sau đây Các môn đã đăng ký 
Nhưng trên hệ thống LMS của em thì chỉ có những môn này 
Em chắc chắn môn Mạng máy tính đã có trên hệ thống LMS của các bạn khác nhưng của em lại không thấy.
Rất mong được nhà trường hỗ trợ. Em xin cảm ơn ạ !