107160260
2020-08-19T01:20:30Z
Kính thưa hầy / cô phòng đào tạo
Em tên Nguyễn Thị Anh Thư lớp 16H2CLC, MSSV: 107160260
Ngày 2-18/8 em có đăng ký nhu cầu môn phương pháp tính nhưng không lưu được, em mong trường có thể gia hạn đăng ký để em có thể đăng ký học và đủ điều kiện để kỳ tới nhận đồ án tốt nghiệp ạ.
em xin cảm ơn ạ!
Admin1
2020-08-19T04:35:10Z
Originally Posted by: 107160260 

Kính thưa thầy / cô phòng đào tạo
em tên Nguyễn Thị Anh Thư lớp 16H2CLC, MSSV: 107160260
Ngày 18/8 em có đăng ký nhu cầu môn phương pháp tính nhưng không lưu được, em mong trường có thể gia hạn đăng ký để em có thể đăng ký học và đủ điều kiện để kỳ tới nhận đồ án tốt nghiệp ạ.
em xin cảm ơn ạ!Thôi chớ em!
Trường đã đặt Lịch đăng ký nhu cầu học: từ ngày 8/8/2020 đến hết ngày 17/8/2020.
107160260
2020-08-19T05:44:57Z
Trong thời gian đó chúng em đăng ký nhu cầu nhưng không thể lưu được ạ, hiện k17 có lớp em có thể đăng ký học ghép được không ạ? mong trường có thể xem xét giúp em.