106180003
2022-01-02T07:06:58Z
Em chào quý thầy/cô.
Em là Trần Tiến Anh - Lớp 18DT1 - MSSV: 106180003
Hiện tại em chưa học môn Thông tin số. Trong đợt đăng kí này, được tham khảo của quý thầy cô phòng đào tạo và thầy giáo vụ của khoa, môn Thông tin số này có thể được thay thế bằng học phần Lý thuyết thông tin của K19. Tuy nhiên, em không tìm thấy môn này và không thể đăng kí được. Do đó em mong thầy cô có thể hỗ trợ em đăng kí học phần Lý thuyết thông tin này có mã 1063070 của thầy Võ Duy Phúc, học vào Thứ 4: 1-2,H306
Em xin chân thành cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2022-01-10T08:22:42Z
Em bị trùng kế hoạch với TTTN, em chờ phòng Đào tạo họp với khoa để thống nhất phương án xử lý