103190138
2022-01-13T02:11:15Z
Kính chào thầy cô, hiện tại thì ngày mai là đã hết hạn phúc khảo bài thi cuối kì rồi nhưng điểm nhiều môn vẫn chưa hiện trên hệ thống ạ. Kính mong thầy cô giải quyết
Em xin cám ơn.
Phòng Đào tạo
2022-01-13T03:29:41Z
Chào em!
Em nói rõ môn học phần nào, Thầy vừa mới cập nhật điểm rồi em.
103190138
2022-01-13T03:36:57Z
dạ thưa thầy.. Cụ thể là các môn: Chủ nghĩa xã hội, kinh tế chính trị, lý thuyết ô tô, cảm biến và kĩ thuật đo, hệ thống điện điện tử động cơ. em cám ơn thầy ạ