101210166
2022-01-25T13:34:33Z
Em tên là Bùi Văn Ngọc Hoan là sv lớp 21C1C, msv của em là 101210166, đến nay sắp thi cuối kì rồi nhưng em vẫn không xem được lịch thi cuối kì trên trang sv.dut.udn.vn.
Mong có thể khắc phục sớm