102190157
2022-02-06T21:44:31Z
Kính gửi Phòng công tác sinh viên.
Em tên là Nguyễn Hữu Dự. Em muốn hỏi về quy trình cấp lại thẻ Sinh viên như thế nào ạ.Em cảm ơn.
2022-02-17T02:00:37Z
Originally Posted by: 102190157 

Kính gửi Phòng công tác sinh viên.
Em tên là Nguyễn Hữu Dự. Em muốn hỏi về quy trình cấp lại thẻ Sinh viên như thế nào ạ.Em cảm ơn.Chào em. Em vào trang sv.dut.udn.vn lập đơn xác nhận cấp lại thẻ sinh viên, sau đó em in ra dán ảnh và đem nộp trực tiếp tại phòng A 108 bàn số 2.