105200226
2022-03-04T03:39:45Z
Xin chào thầy, cô ạ !
Em tên là Nguyễn Hải Đức
MSSV: 105200226
Lớp 20DCLC3
Em thắc mắc về điểm rèn luyện và bảng điểm học tập học kỳ I năm 2021-2022 để có thể làm đơn xin trợ cấp của nhà trường, và em cũng xin mẫu đơn ạ
Em xin cảm ơn thầy cô