107170140
2022-03-09T13:03:02Z
Nguyễn Ngọc Thành Nhân
107170140
17KTHH1

Thưa thầy/cô. Học kì vừa rồi em có học phần Kỹ thuật điện (mã hp 1050931.2110.20.04) do có sự cố trong quá trình thi nên đã thi bổ sung, sau vào điểm thì cột cuối kì nhập là 0 nên thắc mắc không biết là điểm em bị nhập sai hay là chưa cập nhật. Mong thầy/cô kiểm tra giúp em ạ. Em xin cảm ơn.

Phòng Đào tạo
2022-03-10T03:12:17Z
Originally Posted by: 107170140 

Nguyễn Ngọc Thành Nhân
107170140
17KTHH1

Thưa thầy/cô. Học kì vừa rồi em có học phần Kỹ thuật điện (mã hp 1050931.2110.20.04) do có sự cố trong quá trình thi nên đã thi bổ sung, sau vào điểm thì cột cuối kì nhập là 0 nên thắc mắc không biết là điểm em bị nhập sai hay là chưa cập nhật. Mong thầy/cô kiểm tra giúp em ạ. Em xin cảm ơn.Chào em!
Em thi bổ sung sau do giảng viên cho phép thì em liên hệ GV em nhé.