106200285
2022-03-11T09:03:21Z
Kính gửi thầy cô Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
Em tên là: Nguyễn Văn Chương
Lớp: 20DTLT
Mssv: 106200285
Kỳ học TN vừa rồi em đăng ký học phần TN Kỹ thuật mạch điện tử, quá trình kết thúc học phần có sai sót về điểm học phần. Em đã làm đơn phúc khảo học phần trong thời gian cho sinh viên phúc khảo học phần và trường đã xác nhận đơn phúc khảo. Nhưng tới thời điểm hiện tại em vẫn chưa nhận được kết quả phúc khảo học phần. Em mong thầy cô xem xét và giải quyết điểm học phần giúp em. Em xin cảm ơn!
2022-03-13T07:04:29Z
chào em đã có điểm nhưng chưa dc phòng ĐT cập nhật. Lý do còn đợt phúc khảo làn 3 cho khóa 2021
110190093
2022-05-27T13:30:54Z
Kính chào thầy, cô phòng khảo thí-đào tạo
Em tên : Nguyễn Anh Huy
Lớp: 19X1CLC3
MSSV: 110190093
Khoa: XDDD-CN
Lý do: Em có thắc mắc về việc cập nhật điểm phúc khảo thí nghiệm, em đã làm đơn xin phúc khảo học phần thí nghiệm Vật lí cơ-nhiệt và đã được điều chỉnh lại điểm cuối kỳ trên bảng điểm hệ thống sv.dut.udn nhưng điểm tổng kết học phần thí nghiệm lại chưa được điều chỉnh, dẫn đến bảng điểm tổng kết của em cũng chưa được sửa đổi lại và hiện nay khoa đã lên danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng. Nên em mong các quý thầy cô nhanh chóng xử lý để bảng điểm của em được cập nhật chính xác nhất phục vụ cho việc kịp thời xét cấp học bổng. Em xin chân thành cảm ơn