107180007
2022-04-08T09:10:07Z
Kính gửi: Phòng đào tạo trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Em tên là Đặng Thông Hải, là sinh viên lớp 18h2a, Khoa Điện, Ngành Công nghệ thực phẩm
Em viết đơn này để xin nhà trường mở XÁC NHẬN tự đánh giá rèn luyện của bản thân. Do không để ý thời gian khóa chức năng dẫn đến đánh giá kết quả rèn luyện chỉ LƯU mà CHƯA XÁC NHẬN kịp thời.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thông tin cá nhân:
Đặng Thông Hải
MSSV: 107180007
Lớp: 18h2a
Khoa: Hóa
Ngành: Công Nghệ Thực Phẩm