106170057
2022-04-09T15:37:35Z
Kính gửi Phòng Công tác sinh viên!
Em là Đỗ Văn Thắng lớp 17DT1, hiện em chưa đánh giá điểm rèn luyện cá nhân, mong nhà trường tạo điều kiện hoăc hướng dẫn em cách bổ sung để đầy đủ thông tin theo yêu cầu của nhà trường.
Mong nhà trường thông cảm và giúp đỡ.
Em trân trọng cảm ơn.
2022-04-12T07:23:57Z
Originally Posted by: 106170057 

Kính gửi Phòng Công tác sinh viên!
Em là Đỗ Văn Thắng lớp 17DT1, hiện em chưa đánh giá điểm rèn luyện cá nhân, mong nhà trường tạo điều kiện hoăc hướng dẫn em cách bổ sung để đầy đủ thông tin theo yêu cầu của nhà trường.
Mong nhà trường thông cảm và giúp đỡ.
Em trân trọng cảm ơn.Chào em. Sinh viên liên hệ trực tiếp khu HC1C phòng (A 108) gặp thầy Phạm Trần Anh Trọng để được hỗ trợ em nhé.
2022-04-12T07:24:05Z
Originally Posted by: 106170057 

Kính gửi Phòng Công tác sinh viên!
Em là Đỗ Văn Thắng lớp 17DT1, hiện em chưa đánh giá điểm rèn luyện cá nhân, mong nhà trường tạo điều kiện hoăc hướng dẫn em cách bổ sung để đầy đủ thông tin theo yêu cầu của nhà trường.
Mong nhà trường thông cảm và giúp đỡ.
Em trân trọng cảm ơn.Chào em. Sinh viên liên hệ trực tiếp khu HC1C phòng (A 108) gặp thầy Phạm Trần Anh Trọng để được hỗ trợ em nhé.