106170027
2022-04-23T01:12:02Z
Em xin kính chào quý Thầy (Cô).
Em tên là Nguyễn Quang Huy sinh viên lớp 17DT1
MSSV: 106170027. Trong quá trình nhập thông tin ĐATN, do nhầm lẫn nên em đã nhập tên đề tài bằng chữ in hoa và sau khi lưu dữ liệu em đã bất cẩn xác nhận dữ liệu. Vì vậy em kính xin quý thầy cô Phòng đào tạo giúp em reset lại để em có thể chỉnh sửa thông tin ĐATN.
Em xin cảm ơn và chúc quý thầy cô sức khỏe ạ.

Quang Huy.
Phòng Đào tạo
2022-04-25T02:52:11Z
Originally Posted by: 106170027 

Em xin kính chào quý Thầy (Cô).
Em tên là Nguyễn Quang Huy sinh viên lớp 17DT1
MSSV: 106170027. Trong quá trình nhập thông tin ĐATN, do nhầm lẫn nên em đã nhập tên đề tài bằng chữ in hoa và sau khi lưu dữ liệu em đã bất cẩn xác nhận dữ liệu. Vì vậy em kính xin quý thầy cô Phòng đào tạo giúp em reset lại để em có thể chỉnh sửa thông tin ĐATN.
Em xin cảm ơn và chúc quý thầy cô sức khỏe ạ.

Quang Huy.Chào em!
Để Cô chuyển Thầy, cuối giờ chiều em vào đổi lại nhé.