105200255
2022-04-28T13:11:03Z
Em tên là Đàm Tuấn Anh
Học lớp 20DCLC4
MSSV: 105200255
Lý do em viết đơn này là em xin phép được hủy học phần thí nghiệm điện-từ-quang vì lí do là em đăng kí học phần này ở kì 2 năm 1 nhưng em đã học tăng cường một lớp ở trước tết và đã có điểm nên em xin phép được hủy học phần cũ ạ.
Em xin cảm ơn.