106150032
2022-05-03T08:13:32Z
Chào thầy cô .
Em là Mai Đăng Lĩnh.
Sinh viên lớp 15DT1.
MSSV:106150032.
Trong kỳ 2 _năm học 2019-2022, em làm đồ án và đã nhập đầy đủ thông tin đồ án. Nhưng trong danh sách xét tháng 5 năm 2022 thì lại báo là chưa nhập.
Em có vào trang sv.dut.udn.vn để nhập nhưng lại không được. Kính mong thầy cô trợ giúp việc này để em đưuọc xét tốt nghiệp vào tháng 5.2022.
Em xin cảm ơn