105210043
2022-06-06T02:42:48Z
Chào thầy (cô) ạ.
Em tên Nguyễn Đức Minh hiện đang học lớp 21TDH1 tại trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng. Hiện em muốn xin giấy xác nhận đang học tại trường thì em phải làm sao ạ? Mong thầy (cô) giải đáp cho em. Em cảm ơn ạ!
2022-06-07T02:47:42Z
Originally Posted by: 105210043 

Chào thầy (cô) ạ.
Em tên Nguyễn Đức Minh hiện đang học lớp 21TDH1 tại trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng. Hiện em muốn xin giấy xác nhận đang học tại trường thì em phải làm sao ạ? Mong thầy (cô) giải đáp cho em. Em cảm ơn ạ!Chào em, em vào trang sv.dut.udn.vn chọn đề nghị trường/ cấp văn bản xác nhận/ chọn loại đơn cần chọn/khẳng định/ lưu đề nghị là xong em nhé, sau 2 ngày làm việc em đến bàn số 2 khu HC1C nhận giấy.
101210180
2022-09-09T11:23:21Z
Kính gửi: Phòng Đào Tạo Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là : Trần Quốc Nam, sinh viên lớp 21C1C, mã sinh viên : 101210180
Email: 101210180@sv1.dut.udn.vn
Hiện em muốn xin giấy xác nhận đang học tại trường thì em phải làm sao ạ? Mong thầy (cô) giải đáp và gửi qua email giúp e . Em cảm ơn ạ!
2022-09-12T02:59:45Z
Originally Posted by: 101210180 

Kính gửi: Phòng Đào Tạo Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là : Trần Quốc Nam, sinh viên lớp 21C1C, mã sinh viên : 101210180
Email: 101210180@sv1.dut.udn.vn
Hiện em muốn xin giấy xác nhận đang học tại trường thì em phải làm sao ạ? Mong thầy (cô) giải đáp và gửi qua email giúp e . Em cảm ơn ạ!Chào em,
Em vào trang sv.dut.udn.vn chọn đề nghị trường/ cấp văn bản xác nhận/ chọn loại đơn cần chọn/khẳng định/ lưu đề nghị là xong em nhé, sau 2 ngày làm việc em đến bàn số 2 khu HC1C nhận giấy.