107190165
2022-06-12T22:18:12Z
Sinh viên : Bùi Xuân Lượng
Lớp : 19KTHH1
Xin thầy ( cô) giúp em xem xét lại về cảnh cáo kết quả học tập năm 2021-2022, vào đợt mở đăng kí bổ sung của đợt tết e có đăng kí học nhưng vì bố em ốm nặng và đã mất vào ngày 11 tháng giêng, trước đó em có vào Đà Nẵng để học như em đã quay ra ngay sau đó. Em cũng có liên lạc với thầy và mong thầy giúp đỡ xóa học phần đó đi nhưng đã muộn và không kịp xóa khi nhà trường đã chốt danh sách.
Vì vậy em viết bài này mong thầy (cô) xem xét và giúp đỡ. Em xin hết.
Phòng Đào tạo
2023-03-28T09:34:57Z
Originally Posted by: 107190165 

Sinh viên : Bùi Xuân Lượng
Lớp : 19KTHH1
Xin thầy ( cô) giúp em xem xét lại về cảnh cáo kết quả học tập năm 2021-2022, vào đợt mở đăng kí bổ sung của đợt tết e có đăng kí học nhưng vì bố em ốm nặng và đã mất vào ngày 11 tháng giêng, trước đó em có vào Đà Nẵng để học như em đã quay ra ngay sau đó. Em cũng có liên lạc với thầy và mong thầy giúp đỡ xóa học phần đó đi nhưng đã muộn và không kịp xóa khi nhà trường đã chốt danh sách.
Vì vậy em viết bài này mong thầy (cô) xem xét và giúp đỡ. Em xin hết.Chào em!
Cô đã trả lời rồi em nhé. Em nên phản hồi ở một mục thôi.