105190050
2022-06-27T14:51:20Z
Kính gửi: Phòng đào tạo - Đại học Bách khoa-ĐHĐN
Em tên là: Trần Thiện Đức
Lớp: 19DCLC2 Mã sv: 105190050
Nguyện vọng: Do em còn học thiếu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học. Kính mong Phòng Đào tạo tạo điều kiện mở thêm suất học phần chủ nghĩa xã hội khoa học trong kỳ hè này để bọn em kịp đăng ký nhận đồ án tốt nghiệp, mong thầy, cô giáo giúp em để em có thể đăng kí đồ án tốt nghiệp để không phải bị trễ tiến độ quá nhiều.
Lí do: khi mở đăng ký lớp hè là em đã có đăng kí và đã báo thành công nhưng mà sau 1 thời gian khi em vào lại thì em lị bị mất suất học
Mong Phòng Đào tạo xem xét và tạo điều kiện hỗ trợ cho em ,em mong sớm nhận được hồi âm từ thầy, cô.
Em cám ơn