117180005
2022-06-28T04:09:10Z
Kính gửi: Phòng đào tạo - Đại học Bách khoa-ĐHĐN
Em tên là: Lê Mậu Châu
Lớp: 18MT
Mã sv: 117180005
Nguyện vọng: Vì môn TN Thủy lực cơ sở MSHP: 1110023 của khoa Môi Trường đã không còn mở lớp nên em xin phép học phần thay thế là TN Thủy lực MSHP: 1111790 Khoa Xây Dựng Công Trình Thủy vào kì hè 2021-2022 (em đã có nộp đơn tại phòng Đào tạo). Mong thầy, cô có thể hỗ trợ giúp em để đăng kí học phần này để kì sau em có thể nhận Đồ Án tốt nghiệp.
Em xin cảm ơn