107210013
2022-07-04T14:58:56Z
Kính gửi Thầy/Cô Phòng Đào Tạo
Em tên là: Trương Long Vũ
Lớp: 21SH1
MSSV: 107210013
Nay em viết đơn này để hỏi về việc đăng kí văn bằng 2 tại trường đại học thành viên trong khối Đại học Đà Nẵng.

Em hiện tại đang học kì 2 - năm học 21-22. Vào tháng 9, em sẽ sang năm 2 và có nguyện vọng học thêm một văn bằng nữa.
Em muốn hỏi về quy định và các quy trình để được đăng kí học văn bằng 2.
Em cảm ơn Thầy/Cô và mong trường tạo điều kiện giúp đỡ cho em.

Em xin chân thành cảm ơn!
Phòng Đào tạo
2023-03-21T09:35:12Z
Originally Posted by: 107210013 

Kính gửi Thầy/Cô Phòng Đào Tạo
Em tên là: Trương Long Vũ
Lớp: 21SH1
MSSV: 107210013
Nay em viết đơn này để hỏi về việc đăng kí văn bằng 2 tại trường đại học thành viên trong khối Đại học Đà Nẵng.

Em hiện tại đang học kì 2 - năm học 21-22. Vào tháng 9, em sẽ sang năm 2 và có nguyện vọng học thêm một văn bằng nữa.
Em muốn hỏi về quy định và các quy trình để được đăng kí học văn bằng 2.
Em cảm ơn Thầy/Cô và mong trường tạo điều kiện giúp đỡ cho em.

Em xin chân thành cảm ơn!Chào em!
Em muốn học văn bằng 2 tại trường Kinh tế thì em liên hệ Phòng Đào tạo trường ĐH Kinh tế em nhé.