103200014
2022-07-23T16:15:24Z
Em tên là Huỳnh Công Hoài. Mã số SV: 103200014.
Em có đề nghị trên trang sv.dut.udn.vn về việc xin cấp lại mật khẩu đăng nhập trang DUT-LMS nhưng hiện em không thấy phản hồi lại.
Em mong được hỗ trợ thay đổi mật khẩu để có thể hoàn thành phần thi giữa kì hè sắp tới.
Em xin cảm ơn.
2023-04-06T01:39:44Z
Em đăng nhập trang sv.dut.udn.vn để gửi yêu cầu. Mật khẩu mới sau khi reset sẽ được hiển thị trên trang này sau tối đa là 24giờ.