105180448
2022-07-25T14:11:48Z
Em xin chào quý thầy cô Phòng Đào Tạo
Hiện nay còn em và nhiều bạn sinh viên còn nợ học phần cơ sở máy điện, em mong quý thầy cô có thể sắp xếp mở thêm 1 lớp cơ sở máy điện để tụi em được trả môn và để kết thúc chương trình học và nhận Đồ án Tốt nghiệp ạ.
Em mong quý thầy cô có thể xem và giúp đỡ tụi em.
Em xin cảm ơn ạ
Phòng Đào tạo
2022-07-26T01:45:08Z
em xem lại lịch đăng ký học trong thông báo số 1, có thời gian khảo sát để mở lớp tăngcường