123170003
2022-03-30T04:48:51Z
Em chào Thầy/Cô,
Em là Mai Đình Chí Bảo
Mã sv 123170003
Lớp 17ECE1.

Em cần được hỗ trợ thêm em vào LMS môn Giải Tích 1 (1230820.2120.21.08) của lớp 21ECE để nộp bài tập ạ. Do bên phòng đạo tạo có sai sót nên thêm em vô lớp trễ ạ.

Em cảm ơn và mong bên mình hỗ trợ em sớm ạ,

Bảo