106170231
2020-09-01T01:47:56Z
Kính Gửi : PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Em tên là PHẠM MINH ĐỨC sinh viên khoa Điện tử viễn thông thuộc lớp 17DTCLC. Nay em xin được đại diện cho 9 bạn sinh viên giải bày về vấn đề mở lớp tăng cường môn Đồ Án 1. Em nhận được thông tin đã có lớp tăng cường cho Đồ Án 1. Khoa Điện tử viễn thông của chúng em cũng đã đồng ý cho việc mở lớp. Tối ngày 27, theo thông báo của trường là đăng kí bổ sung từ 28 đến hết 29, các em đã vào đăng kí nhưng không thấy lớp Đồ Án 1. Do các em nghĩ là đã đăng kí nhu cầu rồi nên không hiện ra nên các em cũng không phản hồi lên trường. Do vậy mà dẫn đến việc học phần bị hủy. Hiện tại chỉ có 1 anh khóa 16 đăng được vì anh đăng ký học lại, còn lại tất cả 9 sinh viên thuộc lớp 17DTCLC không hiện môn Đồ Án 1 trong thời gian đăng ký. Vì vậy, chúng em mong phòng đào tạo xem xét và giải quyết về vấn đề này giúp.
Em xin cảm ơn phòng Đào Tạo ạ!
Danh sách sinh viên có nhu cầu mở lớp:
- Nguyễn Văn Hoàng Việt - 17DTCLC
- Đoàn Triệu Vĩ - 17DTCLC
- Phan Tuấn Anh - 17DTCLC
- Trịnh Thị Phương - 17DTCLC
- Nguyễn Quang Minh - 17DTCLC
- Hồ Nhật Quân - 17DTCLC
- Cao Đỗ Khang - 17DTCLC
- Trần Hữu Hoàng - 17DTCLC
- Phạm Minh Đức - 17DTCLC
Chúng em xin cam đoan là không có bất kì một bạn nào thấy lớp Đồ Án 1 trong ngày 28-29, nếu có phát hiện không trung thực chúng em xin chịu trách nhiệm.
Hình ảnh minh chứng cho việc chỉ có 1 anh khóa 16 đăng ký được nằm ở bên dưới.
[img=https://drive.google.com/file/d/1ojOr-lyXUd1GPA8PcjF_keP7g1SXEnhz/view?usp=sharing]Yêu cầu xác nhận lại thông tin môn Đồ Án 1 đã bị hủy.[/img]
Admin1
2020-09-01T01:51:51Z
Originally Posted by: 106170231 

Kính Gửi : PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Em tên là PHẠM MINH ĐỨC sinh viên khoa Điện tử viễn thông thuộc lớp 17DTCLC. Nay em xin được đại diện cho 9 bạn sinh viên giải bày về vấn đề mở lớp tăng cường môn Đồ Án 1. Em nhận được thông tin đã có lớp tăng cường cho Đồ Án 1. Khoa Điện tử viễn thông của chúng em cũng đã đồng ý cho việc mở lớp. Tối ngày 27, theo thông báo của trường là đăng kí bổ sung từ 28 đến hết 29, các em đã vào đăng kí nhưng không thấy lớp Đồ Án 1. Do các em nghĩ là đã đăng kí nhu cầu rồi nên không hiện ra nên các em cũng không phản hồi lên trường. Do vậy mà dẫn đến việc học phần bị hủy. Hiện tại chỉ có 1 anh khóa 16 đăng được vì anh đăng ký học lại, còn lại tất cả 9 sinh viên thuộc lớp 17DTCLC không hiện môn Đồ Án 1 trong thời gian đăng ký. Vì vậy, chúng em mong phòng đào tạo xem xét và giải quyết về vấn đề này giúp.
Em xin cảm ơn phòng Đào Tạo ạ!
Danh sách sinh viên có nhu cầu mở lớp:
- Nguyễn Văn Hoàng Việt - 17DTCLC
- Đoàn Triệu Vĩ - 17DTCLC
- Phan Tuấn Anh - 17DTCLC
- Trịnh Thị Phương - 17DTCLC
- Nguyễn Quang Minh - 17DTCLC
- Hồ Nhật Quân - 17DTCLC
- Cao Đỗ Khang - 17DTCLC
- Trần Hữu Hoàng - 17DTCLC
- Phạm Minh Đức - 17DTCLC
Chúng em xin cam đoan là không có bất kì một bạn nào thấy lớp Đồ Án 1 trong ngày 28-29, nếu có phát hiện không trung thực chúng em xin chịu trách nhiệm.
Hình ảnh minh chứng cho việc chỉ có 1 anh khóa 16 đăng ký được nằm ở bên dưới.
[img=https://drive.google.com/file/d/1ojOr-lyXUd1GPA8PcjF_keP7g1SXEnhz/view?usp=sharing]Yêu cầu xác nhận lại thông tin môn Đồ Án 1 đã bị hủy.[/img]Chào em,

Lớp này chỉ có 1 SV đăng ký, nên đã bị hủy & Trường đã thông báo ngày 30/8/2020. https://drive.google.com...pyr41n4CgYUKQWcmdSh/view 
Lý do SV CLC không nhìn thấy lớp này có thể là do SV CLC không thực hiện đúng cách thao tác đăng ký: Là SV CLC mà muốn học theo lớp mở cho SV thuộc CTĐT truyền thống thì phải mở trang phải đề nghị Trường xét học theo lớp CTĐT truyền thống
Trong học kỳ này, không mở lớp học phần cho học phần này nữa.

Thầy giải thích thêm về "Đăng ký nhu cầu học":
- Trường hoàn toàn biết với mỗi học phần trong hệ thống đào tạo thì có bao nhiêu SV bị điểm F, D; bao nhiêu SV bị chậm tiến độ (tức là Trường đã mở lớp theo kế hoạch đào tạo mà SV chưa học);
- Trường cho SV Đăng ký nhu cầu là để SV tự xác định mình cần học học phần nào trước (nếu nợ nhiều học phần), muốn học vào buổi nào nhất (vì có thể đã đăng ký các lớp khác rồi nên chỉ có thể học vào thời gian nào đó).
- Sau khi SV ĐK nhu cầu, mỗi SV phải tự đăng ký chính thức theo lịch Trường công bố, vì sẽ có người không thể đăng ký được do trùng lịch học, có SV CLC muốn học với lớp truyền thống. Kết thúc ĐK, nếu lớp có tương đối nhiều SV thì mới duy trì lớp.

Thầy Phan Minh Đức
106170231
2020-09-01T02:04:46Z
Dạ , mà em thấy danh sách mở lớp tăng cường , là khoa mở lớp Đồ án cho chương trình CLC là sao ạ
link danh sách đây ạ
https://drive.google.com...P7_5xQtJwHYW8KOW1jX/view 
106170231
2020-09-01T02:56:12Z
Em mong phòng đào tạo xem xét lại ạ , vì học phần ĐỒ ÁN 1 chỉ có ở chương trình CLC của khoa ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG thôi ạ
Admin1
2020-09-01T05:07:47Z
Originally Posted by: 106170231 

Em mong phòng đào tạo xem xét lại ạ , vì học phần ĐỒ ÁN 1 chỉ có ở chương trình CLC của khoa ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG thôi ạHọc phần này không mở lớp bổ sung ở HK này.