101180197
2020-09-05T16:05:21Z
Kính gửi nhà trường!
Em là Trần Văn Phúc, lớp18CDT1 , MSSV: 101180197
Lý do là sao em đóng học phí rồi và đã đăng ký học onl sao nhà trường vẫn chưa cập nhập lại các học phần trên LMS cho em ạ.