ntthanhty
2022-06-27T11:14:14Z
Kính gửi thầy/ cô Phòng Kế hoạch-Tài chính,

Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tỵ sinh viên lớp 19MT, mssv 117190003, học kỳ vừa rồi em có đăng ký học phần 1170822.2120.18.79A - Thực hành Đánh giá tác động môi trường. (0.5 tín chỉ). Nhưng vì không thể theo học nên em đã xin hủy Học phần, học phí của lớp học phần này em đã nộp trước đó.

Thầy/ cô cho em hỏi là em có được hoàn lại phần học phí đó không ạ?
Em xin chân thành cảm ơn. Em rất mong sớm nhận được phản hồi từ thầy/ cô.

Thanh Ty.