105160096
2022-06-06T10:25:52Z
Em chào thầy, cô
Em là Nguyễn Thế Sức, MSSV: 105160096, Lớp: 16D2
Theo như danh sách thi đầu ra thì em được thi vào ngày 5-6 nhưng hôm chủ nhật vừa rồi đến thì bị được biết là kỳ thi đã tổ chức hôm trước (được biết là trên trang sinh viên được chỉnh sửa vào tối hôm trước nhưng do em làm ở xa với lại cập nhật chậm như vậy thì cũng không thể nào xoay kịp)
Em khá thất vọng và buồn
Mong được giải thích rõ về vấn đề này
Em xin cảm ơn
Phòng Đào tạo
2022-06-07T00:54:35Z
Originally Posted by: 105160096 

Em chào thầy, cô
Em là Nguyễn Thế Sức, MSSV: 105160096, Lớp: 16D2
Theo như danh sách thi đầu ra thì em được thi vào ngày 5-6 nhưng hôm chủ nhật vừa rồi đến thì bị được biết là kỳ thi đã tổ chức hôm trước (được biết là trên trang sinh viên được chỉnh sửa vào tối hôm trước nhưng do em làm ở xa với lại cập nhật chậm như vậy thì cũng không thể nào xoay kịp)
Em khá thất vọng và buồn
Mong được giải thích rõ về vấn đề này
Em xin cảm ơnChào em!
Về lịch thi em phản hồi mục phòng Khảo thí và ĐBCL em nhé.
107170351
2022-06-30T03:39:45Z
Chào Thầy/Cô!
En tên: Nguyễn Phạm Lan Trinh.
MSSV: 107170351
Lớp 17H2CLC2
Vì không cập nhập lịch đăng ký thi Anh văn đầu ra ngày 16-17/07/2022 nên em đã lỡ mất thời gian đăng ký.
Mong Thầy/Cô có thể gia hạn thêm thời gian đăng ký để em có cơ hội được thi và sớm được ra trường.
Em cảm ơn Thầy/Cô rất nhiều!
107170351
2022-06-30T03:40:49Z
Chào Thầy/Cô!
En tên: Nguyễn Phạm Lan Trinh.
MSSV: 107170351
Lớp 17H2CLC2
Vì không cập nhập lịch đăng ký thi Anh văn đầu ra ngày 16-17/07/2022 nên em đã lỡ mất thời gian đăng ký.
Mong Thầy/Cô có thể gia hạn thêm thời gian đăng ký để em có cơ hội được thi và sớm được ra trường.
Em cảm ơn Thầy/Cô rất nhiều!
107170351
2022-06-30T03:42:04Z
Chào Thầy/Cô!
En tên: Nguyễn Phạm Lan Trinh.
MSSV: 107170351
Lớp 17H2CLC2
Vì không cập nhập lịch đăng ký thi Anh văn đầu ra ngày 16-17/07/2022 nên em đã lỡ mất thời gian đăng ký.
Mong Thầy/Cô có thể gia hạn thêm thời gian đăng ký để em có cơ hội được thi và sớm được ra trường.
Em cảm ơn Thầy/Cô rất nhiều!
Phòng Đào tạo
2022-06-30T07:20:28Z
Originally Posted by: 107170351 

Chào Thầy/Cô!
En tên: Nguyễn Phạm Lan Trinh.
MSSV: 107170351
Lớp 17H2CLC2
Vì không cập nhập lịch đăng ký thi Anh văn đầu ra ngày 16-17/07/2022 nên em đã lỡ mất thời gian đăng ký.
Mong Thầy/Cô có thể gia hạn thêm thời gian đăng ký để em có cơ hội được thi và sớm được ra trường.
Em cảm ơn Thầy/Cô rất nhiều!Chào em!
Về gia hạn em phản hồi phòng Khảo thí và ĐBCL em nhé.