107200147
2022-07-25T08:12:27Z
Họ tên: LÊ VIỆT DŨNG
Lớp: 20H5
MSV: 107200147
Khóa: Hóa
Hiện tại lớp học phần 1075530.2210.20.52 đã hết slot và đây là môn mở theo kì. Em nhờ nhà trường mở thêm slot để em có thể đăng kí kịp học theo tiến độ, nếu không sẽ bị chậm 1 năm ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.