105200266
2023-12-06T03:57:40Z
Kính gửi phòng đào tạo Bách Khoa Đà Nẵng
em tên Hoàng Lê Hùng lớp : 20DCLC4 MSV 105200266
Nội dung e làm đơn này xin mở lớp học phần cho e lớp thí nghiệm rơ le :1053350, lớp phần điện trong nhà máy điện 1051473 kính mong thầy cô tạo điều kiện để e bắt kịp chương trình hiện tại e đang bị chậm
em xin chân thành cảm ơn ạ
Phòng Đào tạo
2023-12-06T04:04:14Z
Originally Posted by: 105200266 

Kính gửi phòng đào tạo Bách Khoa Đà Nẵng
em tên Hoàng Lê Hùng lớp : 20DCLC4 MSV 105200266
Nội dung e làm đơn này xin mở lớp học phần cho e lớp thí nghiệm rơ le :1053350, lớp phần điện trong nhà máy điện 1051473 kính mong thầy cô tạo điều kiện để e bắt kịp chương trình hiện tại e đang bị chậm
em xin chân thành cảm ơn ạ


Chào em
HP TN vẫn còn nhiều slot, còn Phần điện thì đã tăng, em vào dk nhé