105180215
2022-11-29T14:03:39Z
Em xin kính gửi quý thầy cô phòng đào tạo.
Em tên là Lê Thìn
Lớp: 18DCLC1
MSSV: 105180215
Hiện tại em còn 2 học phần chưa học để được nhận đồ án tốt nghiệp đó là:
Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện (2,5 tín chỉ) - 1052753 - Học phần mở trong kì 2 là Bảo vệ rơ le HT thống điện - 2,5 tín chỉ - 1053340
TN bảo vệ rơ le (0 tín chỉ) - 1052750 - Học phần mở trong kì 2 là TH Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện ( 0 tín chỉ) - 1053350

Kính mong phòng đào tạo tạo điều kiện cho em được đăng kí các môn trên trong kì tới để đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp ạ.
Em xin cảm ơn phòng đào tạo.
SĐT em: 0393805821