106200278
2021-10-11T08:56:33Z
Em quên mật khẩu LMS nhưng khi em nhấn "quên mất khẩu" để lấy lại mật khẩu thì không được. Cho em hỏi làm sao để lấy lại được ạ. Em cảm ơn
2023-04-06T01:46:12Z
Em đăng nhập trang sv.dut.udn.vn để gửi yêu cầu. Mật khẩu mới sau khi reset sẽ được hiển thị trên trang này sau tối đa là 24giờ.