103200270
2023-06-17T08:13:04Z
Em tên là: Nguyễn Đình Tiến
Lớp:20HTCN
MSSV:103200270
Em viết đơn này vì muốn trình bày sự việc là:Theo em nhận được phản hồi là tài khoản của em đã lập"Đơn xin đề nghị giải quyết thôi học".Nhưng trong khoảng thời gian đó,em không có đăng nhập vào hệ thống và đề nghị lập đơn,em không biết có phải đã có người khác sử dụng tài khoản của em hay không.
Nên em viết đơn này xin thầy(cô) hủy "Đơn đề nghị giải quyết thôi học" và khôi phục website đăng kí học để kì tới em có thể đăng kí tín chỉ bình thường. Em mong được thầy cô hỗ trợ em vấn đề này ạ.
Em xin chân thành cảm ơn
Phòng Đào tạo
2023-06-19T03:59:39Z
Originally Posted by: 103200270 

Em tên là: Nguyễn Đình Tiến
Lớp:20HTCN
MSSV:103200270
Em viết đơn này vì muốn trình bày sự việc là:Theo em nhận được phản hồi là tài khoản của em đã lập"Đơn xin đề nghị giải quyết thôi học".Nhưng trong khoảng thời gian đó,em không có đăng nhập vào hệ thống và đề nghị lập đơn,em không biết có phải đã có người khác sử dụng tài khoản của em hay không.
Nên em viết đơn này xin thầy(cô) hủy "Đơn đề nghị giải quyết thôi học" và khôi phục website đăng kí học để kì tới em có thể đăng kí tín chỉ bình thường. Em mong được thầy cô hỗ trợ em vấn đề này ạ.
Em xin chân thành cảm ơnChào em!
Em kiểm tra lại không có thông tin đăng ký thủ tục thôi học.
103200270
2023-06-20T03:11:02Z
E đăng nhập trên dk3.dut web vẫn báo Bạn đã lập đơn đề nghị Trường giải quyết thôi học nên bạn không thể đăng nhập website được nữa
Phòng Đào tạo
2023-06-20T07:06:51Z
Originally Posted by: 103200270 

E đăng nhập trên dk3.dut web vẫn báo Bạn đã lập đơn đề nghị Trường giải quyết thôi học nên bạn không thể đăng nhập website được nữaChào em!
Đã xóa đơn xin thôi học rồi em nhé.