123210011
2023-10-02T16:47:22Z
Em là sinh viên khóa 19 (2019-2023). Vào năm 2021, trường có tổ chức làm CCCD cho các sinh viên thì cho em hỏi bây giờ muốn nhận CCCD thì nhận ở đâu ạ?
Phòng Đào tạo
2023-10-04T08:40:27Z
Originally Posted by: 123210011 

Em là sinh viên khóa 19 (2019-2023). Vào năm 2021, trường có tổ chức làm CCCD cho các sinh viên thì cho em hỏi bây giờ muốn nhận CCCD thì nhận ở đâu ạ?Chào em!
Em phản hồi mục Công tác sinh viên để được hỗ trợ nhé.