102180085
2023-11-08T08:22:57Z
Kính gửi: Thầy / Cô.
Chiều nay ngày 8/11/2023 mới có kết quả đợt thi Tiếng Anh đầu ra đợt trước ( ngày 22/10/2023), nên em mới biết mình không đạt yêu cầu
Trong khi đó thời gian đăng ký quả đợt thi Tiếng Anh đầu ra ngày 26/11/2023 lại kết thúc vào ngày 6/11/2023 nên em không kịp đăng ký
Mong Thầy / Cô cho em được đăng ký bổ sung vào đợt thi Tiếng Anh đầu ra ngày 26/11/2023 (Đợt thi cuối cùng trong năm ) để có thể tốt nghiệp đúng thời hạn
Em xin cảm ơn
2023-11-13T08:25:49Z
Chào em
Đợt đăng kí đã kết thúc do vậy em đăng ký cho đợt tháng 12, Bắt đầu từ 17/11/2023