107230366
2024-01-18T10:55:05Z
Em chào thầy cô ạ, em là sv k2023, kì 2 tới em đang muốn bảo lưu vì lí do cá nhân. Thầy cô cho em hỏi có cần điều kiện gì về điểm gpa mới được bảo lưu k ạ.
Phòng Đào tạo
2024-01-19T02:16:38Z
Originally Posted by: 107230366 

Em chào thầy cô ạ, em là sv k2023, kì 2 tới em đang muốn bảo lưu vì lí do cá nhân. Thầy cô cho em hỏi có cần điều kiện gì về điểm gpa mới được bảo lưu k ạ.Chào em!
Điều kiện ngừng học 01 kỳ là điểm trung bình chung trên 2.0, trong vòng 04 tuần đầu của học kỳ mới em nộp đơn xin ngừng học tại bàn số 6 khu HC1C em nhé.