101230217
2024-02-26T09:27:46Z
Qua 2 ngày rồi giờ em còn được bảo lưu không vậy ạ, tại vì em chờ có điểm mới bảo lưu mà đến giờ điểm vẫn chưa được nhập hết ạ
Phòng Đào tạo
2024-02-27T09:32:38Z
Originally Posted by: 101230217 

Qua 2 ngày rồi giờ em còn được bảo lưu không vậy ạ, tại vì em chờ có điểm mới bảo lưu mà đến giờ điểm vẫn chưa được nhập hết ạChào em !
Trong vòng 04 tuần của học kỳ em nộp đơn bàn số 6 khu HC1C vào các buổi sáng trong ngày em nhé.