106160032
2021-01-05T03:22:15Z
Kính chào thầy cô phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Anh Khoa sv lớp 16DT1
Mssv 106160032
Vừa rồi e có lở bấm vào lập đơn xin thôi học. Và sau đó e không huỷ được trên trang sinh viên ( không bấm huỷ được )
Bây giờ e cần lập đơn thi bổ sung nhưng không được. Em mong phòng ĐT có thể hướng dẫn em cách huỷ Đơn xin thôi học đó.
Em xin chân thành cảm ơn ạ
Admin1
2021-01-05T03:40:27Z
Originally Posted by: 106160032 

Kính chào thầy cô phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Anh Khoa sv lớp 16DT1
Mssv 106160032
Vừa rồi e có lở bấm vào lập đơn xin thôi học. Và sau đó e không huỷ được trên trang sinh viên ( không bấm huỷ được )
Bây giờ e cần lập đơn thi bổ sung nhưng không được. Em mong phòng ĐT có thể hướng dẫn em cách huỷ Đơn xin thôi học đó.
Em xin chân thành cảm ơn ạCó rất nhiều thao tác mới lập được đơn. Vậy sao mà em gọi là lỡ được?!
106160032
2021-01-05T03:44:40Z
Em vào tìm đơn giải quyết thủ tục thôi học cho bạn. Nhưng không biết đơn sẽ lập có tên mình
Bây giờ e mong PĐT huỷ đơn đó giúp em ạ
E lập đơn nhưng chưa nộp
Em xin chân thành cảm ơn ạ
106160032
2021-01-05T03:46:23Z
Originally Posted by: Admin1 

Originally Posted by: 106160032 

Kính chào thầy cô phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Anh Khoa sv lớp 16DT1
Mssv 106160032
Vừa rồi e có lở bấm vào lập đơn xin thôi học. Và sau đó e không huỷ được trên trang sinh viên ( không bấm huỷ được )
Bây giờ e cần lập đơn thi bổ sung nhưng không được. Em mong phòng ĐT có thể hướng dẫn em cách huỷ Đơn xin thôi học đó.
Em xin chân thành cảm ơn ạCó rất nhiều thao tác mới lập được đơn. Vậy sao mà em gọi là lỡ được?!Em vào tìm đơn giải quyết thủ tục thôi học cho bạn. Nhưng không biết đơn sẽ lập có tên mình
Bây giờ e mong PĐT huỷ đơn đó giúp em ạ
E lập đơn nhưng chưa nộp
Em xin chân thành cảm ơn ạ

Admin1
2021-01-05T06:40:34Z
Originally Posted by: 106160032 

Originally Posted by: Admin1 

Originally Posted by: 106160032 

Kính chào thầy cô phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Anh Khoa sv lớp 16DT1
Mssv 106160032
Vừa rồi e có lở bấm vào lập đơn xin thôi học. Và sau đó e không huỷ được trên trang sinh viên ( không bấm huỷ được )
Bây giờ e cần lập đơn thi bổ sung nhưng không được. Em mong phòng ĐT có thể hướng dẫn em cách huỷ Đơn xin thôi học đó.
Em xin chân thành cảm ơn ạCó rất nhiều thao tác mới lập được đơn. Vậy sao mà em gọi là lỡ được?!Em vào tìm đơn giải quyết thủ tục thôi học cho bạn. Nhưng không biết đơn sẽ lập có tên mình
Bây giờ e mong PĐT huỷ đơn đó giúp em ạ
E lập đơn nhưng chưa nộp
Em xin chân thành cảm ơn ạLàm gì có chuyện đi tìm đơn cho bạn mà lại lập đơn cho mình. Các thao tác lập đơn đâu có đơn giản như vậy.
Ngày 16/11/2020, em đã lập đơn đề nghị giải quyết thôi học.
106160032
2021-01-05T14:06:16Z
Originally Posted by: Admin1 

Originally Posted by: 106160032 

Originally Posted by: Admin1 

Originally Posted by: 106160032 

Kính chào thầy cô phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Anh Khoa sv lớp 16DT1
Mssv 106160032
Vừa rồi e có lở bấm vào lập đơn xin thôi học. Và sau đó e không huỷ được trên trang sinh viên ( không bấm huỷ được )
Bây giờ e cần lập đơn thi bổ sung nhưng không được. Em mong phòng ĐT có thể hướng dẫn em cách huỷ Đơn xin thôi học đó.
Em xin chân thành cảm ơn ạCó rất nhiều thao tác mới lập được đơn. Vậy sao mà em gọi là lỡ được?!Em vào tìm đơn giải quyết thủ tục thôi học cho bạn. Nhưng không biết đơn sẽ lập có tên mình
Bây giờ e mong PĐT huỷ đơn đó giúp em ạ
E lập đơn nhưng chưa nộp
Em xin chân thành cảm ơn ạLàm gì có chuyện đi tìm đơn cho bạn mà lại lập đơn cho mình. Các thao tác lập đơn đâu có đơn giản như vậy.
Ngày 16/11/2020, em đã lập đơn đề nghị giải quyết thôi học.


Dạ đúng. Hôm đó bạn em ( bạn này bị buộc thôi học) và qua hỏi em vào trang sv để xem đơn thôi học để bạn ấy rút học bạ. Nhưng e không biết lập đơn thì giấy tờ khác sẽ không làm được nữa. Bây giờ e mới biết là mình sai nên e chân thành xin lỗi và kính mong PĐT sẽ huỷ Đơn xin thôi học giúp em.
Em xin chân thành cảm ơn ạ
Và hứa sẽ không tái phạm lần sau

106160032
2021-01-05T14:11:07Z
Originally Posted by: 106160032 

Originally Posted by: Admin1 

Originally Posted by: 106160032 

Originally Posted by: Admin1 

Originally Posted by: 106160032 

Kính chào thầy cô phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Anh Khoa sv lớp 16DT1
Mssv 106160032
Vừa rồi e có lở bấm vào lập đơn xin thôi học. Và sau đó e không huỷ được trên trang sinh viên ( không bấm huỷ được )
Bây giờ e cần lập đơn thi bổ sung nhưng không được. Em mong phòng ĐT có thể hướng dẫn em cách huỷ Đơn xin thôi học đó.
Em xin chân thành cảm ơn ạCó rất nhiều thao tác mới lập được đơn. Vậy sao mà em gọi là lỡ được?!Em vào tìm đơn giải quyết thủ tục thôi học cho bạn. Nhưng không biết đơn sẽ lập có tên mình
Bây giờ e mong PĐT huỷ đơn đó giúp em ạ
E lập đơn nhưng chưa nộp
Em xin chân thành cảm ơn ạLàm gì có chuyện đi tìm đơn cho bạn mà lại lập đơn cho mình. Các thao tác lập đơn đâu có đơn giản như vậy.
Ngày 16/11/2020, em đã lập đơn đề nghị giải quyết thôi học.


Dạ đúng. Hôm đó bạn em ( bạn này bị buộc thôi học) và qua hỏi em vào trang sv để xem đơn thôi học để bạn ấy rút học bạ. Nhưng e không biết lập đơn thì giấy tờ khác sẽ không làm được nữa. Bây giờ e mới biết là mình sai nên e chân thành xin lỗi và kính mong PĐT sẽ huỷ Đơn xin thôi học giúp em.
Em xin chân thành cảm ơn ạ
Và hứa sẽ không tái phạm lần sau


Kính mong PĐT giúp e. Để e kịp làm đơn xin thi bổ sung và ra trường trong học kì 2 này ạ. Em xin chân thành cảm ơn