121170092
2021-06-17T14:25:59Z
Kính chào quý thầy cô,
Em là Trương Ngọc Toản - MSSV : 121170092
Sau một thời gian trở lại học online và hệ thống E-learning, em không đăng nhập được vào hệ thống trang DUT-LMS1. Em có gửi hỗ trợ cấp lại mật khẩu DUT-LMS (đã xác nhận yêu cầu) nhưng đã 3 ngày rồi em chưa nhận được phản hồi cấp lại mật khẩu đăng nhập. Sự cố này gây ảnh hướng đến quá trình truy cập tài liệu và nộp bài tập lên hệ thống.
Rất mong được sự giúp đỡ của quý thầy cô hỗ trợ giúp, em xin cảm ơn rất nhiều.
Trân trọng./
Phòng Đào tạo
2021-09-15T01:53:19Z
Chào em!
Em đã vào được hệ thống rồi chứ.