105180327
2022-08-08T03:52:06Z
Kính gửi: Phòng đào tạo
Em tên là Phan Thanh Trường ( MSV 105180327, Lớp SH 18TDH1), học kỳ trước em có học môn TN Kỹ thuật đo lường chung với lớp 19TDHCLC nhưng vẫn chưa được quy đổi điểm sang điểm của học phần TN Kỹ thuật đo lường của chương trình đại trà của em đang học ạ. Mong thầy/cô hỗ trợ giúp em với ạ.