103180057
2021-10-04T11:09:20Z
Dạ em chào thầy
Em tên Bùi Thanh Trường
Lớp sh : 18C4A
Mssv :103180057
Mã học phần thay thế : 1032150.1920.19.59( môn học cơ lý thuyết clc 2 tín chỉ )
Môn này em học ở kỳ 2 năm học 2019/2020
Thay cho môn 3 tín chỉ trong khung đào tạo
Em xin thầy giúp em nhập điểm. Em cảm ơn thầy ạ