101180170
2022-08-18T09:12:19Z
Kính gửi thầy cô.
Em tên là Nguyễn Anh Hiếu.
Lớp 18CDT1
Em viết đơn này xin phép được đăng kí học phần Kỹ thuật xung số & đo lường điện tử (1012303)
thay cho học phần Kỹ thuật xung số (1061072)
Kinh
Phòng Đào tạo
2023-05-04T07:53:26Z
Originally Posted by: 101180170 

Kính gửi thầy cô.
Em tên là Nguyễn Anh Hiếu.
Lớp 18CDT1
Em viết đơn này xin phép được đăng kí học phần Kỹ thuật xung số & đo lường điện tử (1012303)
thay cho học phần Kỹ thuật xung số (1061072)
KinhChào em!
Đã đăng ký rồi em nhé.